مقاله رويدادهاي تنش زاي کودکان سن دبستان: يک بررسي کيفي (چكيده دهمين همايش پياپي ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۲۵۷ تا ۲۶۱ منتشر شده است.
نام: رويدادهاي تنش زاي کودکان سن دبستان: يک بررسي کيفي (چكيده دهمين همايش پياپي ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رويدادهاي تنش زا
مقاله بررسي کيفي
مقاله دوران کودکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادي سخويدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مالك ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي حيدرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبركوچكسرايي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: شناخت ماهيت و انواع رويدادهاي تنش زاي زندگي کودکان دبستاني.
روش: در اين پزوهش کيفي با استفاده از روش مصاحبه باز، روايت ۲۹ کودک دبستاني شهر تبريز از رويدادهاي تنش زاي زندگي ضبط و بررسي شد.
يافته ها: ۲۲۳ رويداد تنش زاي برگرفته از مصاحبه ها در ۱۷ طبقه اصلي جاي داده شد و در نهايت چهار موضوع کلي براي اين طبقات در نظر گرفته شد: تامين نشدن نيازها، از دست دادن ها، رويدادهاي تهديدکننده و رويدادهاي تحريک کننده عواطف.
نتيجه گيري: طبقه بندي به دست آمده از اين پژوهش با ديگر طبقه بندي ها مشابه بوده، رويدادهاي تنش زاي دوران کودکي به دليل مرحله رشدي و سطح شناختي آنها تا حدودي با رويدادهاي تنش زاي دوران بزرگسالي متفاوت است.