مقاله رويكردهاي اقتصادي به ضرورت تغيير الگوي توليد و مصرف با تاكيد بر نقش رسانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۳۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: رويكردهاي اقتصادي به ضرورت تغيير الگوي توليد و مصرف با تاكيد بر نقش رسانه
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصلاح الگوي توليد و مصرف
مقاله تخصيص و توزيع منابع و درآمد
مقاله رسانه هاي جمعي
مقاله عدالت اقتصادي
مقاله نئوليبراليسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمدي ميبدي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر، به مباحث نظري اصلاح نظام توليد و مصرف در دستيابي به عدالت اقتصادي، نقش و كاركرد رسانه هاي جمعي در تقويت مباني نظام سرمايه داري ليبرال، ضرورت بازبيني در روند تخصيص و توزيع منابع توليدي و درآمدي به منظور اصلاح الگوي مصرف و بازنگري در نقش هدايت کننده رسانه هاي جمعي در اصلاح الگوي توليد و مصرف پرداخته شده است.
طبق فرضيه اي که اين پژوهش به دنبال بررسي و تاييد آن است، رسانه از طريق ايجاد فضاي ذهني مناسب جهت پذيرش ضرورت اصلاح و بازبيني روند تخصيص و توزيع منابع توليدي و درآمدها، به ايفاي نقش تبليغي و کارکرد فرهنگي و نظارتي مناسب در روند اصلاح الگوي مصرف مي پردازد.
همچنين نظر به اهميت عدالت در دستيابي به اهداف كلان اقتصادي، سياسي و فرهنگي و نقش اصلاح الگوي مصرف در اين زمينه، تلاش شده است كاركرد رسانه هاي جمعي، بويژه رسانه ملي در اين روند مورد مطالعه قرار گيرد.