مقاله رويكردهاي روان شناختي منابع انساني در سازمان ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم رفتاري از صفحه ۲۳ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: رويكردهاي روان شناختي منابع انساني در سازمان ها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت منابع انساني
مقاله مديريت كاركنان
مقاله امور كاركنان
مقاله سيستم اطلاعات منابع انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي كريمي آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله موضوع روانشناختي منابع انساني در سازمانها مورد بررسي قرار گرفته و به برخي از تعاريف و مفاهيم مربوطه شامل تاريخچه، فلسفه، اهداف، وظايف، رويكرد و فعاليت هاي منابع انساني در سازمانهاي كنوني پرداخته شده است و به آنچه ريشه انگيزش و ارتباطات منابع انساني در سازمانهاست كه مبتني بر نگرش منابع انساني در سازمانها مي باشد، اشاره مي كند. منابع انساني بعنوان مهمترين موتور محركه سازمانها در تمامي تئوريهاي مديريت مورد توجه بوده و همواره تمامي مدلها سعي بر كشف پتانسيل بالقوه منابع انساني در سازمانها دارند. مديريت منابع انساني توجه به تعامل بين انسانها و استفاده بهينه نه از اين منابع سازماني بلكه از اين سرمايه هاي سازماني است. در تمامي مباحث روانشناختي منابع انساني همواره سعي بر آنست تا شالوده تحريك عوامل انساني در ايجاد سازماني اثربخش تر مورد توجه قرار گرفته و شان انسان بعنوان جانشين حضرت حق بر زمين رعايت گردد وليكن متاسفانه در سازمانهاي كنوني دغدغه هاي بسياري در اجراي اين مهم مشاهده مي گردد.