مقاله رويكردهاي ميان ‌رشته‌ اي و طراحي برنامه درسي رشته اقتصاد و ماليه اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني از صفحه ۳۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: رويكردهاي ميان ‌رشته‌ اي و طراحي برنامه درسي رشته اقتصاد و ماليه اسلامي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علوم انساني – اسلامي
مقاله ميان ‌رشته ‌اي
مقاله اقتصاد و ماليه اسلامي
مقاله آموزش اقتصاد
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميسمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي نسب مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي اصل مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق الگوها و انواع مختلف برنامه درسي تلفيقي را مورد بررسي قرار داده و تناسب آن‌ ها را در رشته اقتصاد و ماليه اسلامي مورد توجه قرار مي ‌دهد. در واقع به اين سوال پاسخ مي ‌دهد كه اگر رشته اقتصاد و ماليه اسلامي به عنوان حوزه‌ اي ميان ‌رشته ‌اي در علوم انساني – اسلامي بخواهد تشكيل شود، از كداميک از رويكردهاي مطرح مي ‌تواند استفاده كند و ظرفيت هر يک از رويكردهاي ميان ‌رشته ‌اي در اين رابطه چه ميزان است؟ ضمن ارايه دو اصل «ارتباط حداكثري» و «بهره ‌برداري حداكثري»، نشان مي ‌دهد كه رويكرد مناسب براي دوره اقتصاد و ماليه اسلامي رويكردي محتوا محور است و از گونه ‌هاي مطرح شده نيز، رويكردهاي درون‌ رشته ‌اي و ميان ‌رشته ‌اي موازي در شرايط موجود مناسب نبوده و توانايي تامين اصول مطرح شده را ندارند؛ رويكردهاي چندرشته ‌‌اي، متقاطع، متكثر و همچنين فرارشته‌ اي و پسارشتگي نيز گرچه از دو رويكرد قبلي متناسب ‌تر مي‌ باشند، اما در شرايط موجود استفاده از آن ‌ها با توجه به نقاط ضعفي كه دارند پيشنهاد نمي ‌شود. در نهايت به نظر مي ‌رسد ظرفيت و كارايي رويكرد بين‌ رشته ‌اي از بقيه‌ رويكردها بيشتر بوده و برنامه ‌ريز رشته اقتصاد و ماليه اسلامي مي ‌تواند در تدوين برنامه درسي دوره از آن بهره ببرد. به هر حال در عمل مي ‌توان از رويكرد بين ‌رشته ‌اي به عنوان رويكرد اصيل و مبنايي بهره برد و در كنار آن از نقاط قوت موجود در ساير رويكردها نيز به منظور تقويت برنامه درسي استفاده كرد.