مقاله رويكردي تحليلي به مقوله جنسيت و تاثير آن در كيفيت فضا (نمونه مورد مطالعه: پارك فجر تبريز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در هويت شهر از صفحه ۴۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: رويكردي تحليلي به مقوله جنسيت و تاثير آن در كيفيت فضا (نمونه مورد مطالعه: پارك فجر تبريز)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنسيت
مقاله معماري
مقاله فضاي جنسيتي شده
مقاله فضاي عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي مهروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 “جنسيت” به عنوان يك مقوله اجتماعي و هم ساخته و متاثر از فرهنگ حاكم بر جامعه، با واژه “جنس” كه عموما براي بيان همان مقوله فقط از ديدگاه زيست شناختي بكار مي رود متفاوت است. اين مقاله در بررسي ارتباط موجود بين جنسيت و معماري، مشكلي تحت عنوان “جنسيتي شدن فضا” را با تمركز بر فضاي پارك به عنوان فضاي عمومي مطرح نموده، سپس به تبيين دلايل وقوع مشكل مذكور راهكارهاي اجتناب از آن مي پردازد. نتايج مشخص نمود پديده جنسيتي شدن فضاي عمومي دليلي بر افت کيفيت و مطلوبيت فضا همچنین نمايانگر ناكارآمدي آن و تبدیل یک فضای عام به یک فضای خاص است. روش تحقيق بکار گرفته شده روش کيفی و در بخشي از پژوهش روش پيمايشي بوده، براي تشخيص مشكل از روش باليني منتصب به آكوف استفاده شده است. علاوه بر نتايج حاصل، اين مقاله به ارايه روشي جهت پرداختن به مقوله جنسيت در بخشي از حوزه معماري-فضا، محصول معماري-مي پردازد.