مقاله رويكردي نوين به مساله فرار مغز ها و نقش آن در انباشت سرمايه انساني در كشورهاي مبدا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۹۵ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: رويكردي نوين به مساله فرار مغز ها و نقش آن در انباشت سرمايه انساني در كشورهاي مبدا
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرار مغزها
مقاله سرمايه انساني
مقاله هم گرايي شرطي
مقاله كشورهاي در حال توسعه
مقاله كشورهاي OECD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جريان فرار مغزها به شكل جريان انتقال سرمايه انساني از كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي توسعه يافته ، سال هاست كه توجه اقتصاددانان بين الملل را به خود جلب كرده است. جريان انتقال سرمايه انساني؛ اقتصاد كشورهاي مبدا و مقصد فرار مغزها را تحت تاثير قرار خواهد. شواهد نشان مي دهد كه ييش تر مهاجرين وارد شده به كشورهاي OECD، نيروي كار ماهر بوده اند. از اين رو، در اين مقاله به بررسي پيامدهاي فرار مغزها از ۱۳۵ كشور در حال توسعه (از جمله ايران) بر انباشت سرمايه انساني اين كشورها طي سال هاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ پرداخته شده است. نتيجه مقاله نشان مي دهد كه جريان فرار مغزها از كشورهاي در حال توسعه به ۱۶ كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي (OECD)، انباشت سرمايه انساني در تمام كشورهاي در حال توسعه با سطوح مختلف درآمدي را به طور مثبت و معني داري تحت تاثير قرار مي دهد. هم چنين كشورهاي در حال توسعه از نظر سطح سرمايه انساني در حال هم گرايي به وضعيت تعادلي بلندمدت خود هستند.