مقاله رويكرد اجتماعي شعر اديب الممالك فراهاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۶۱ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: رويكرد اجتماعي شعر اديب الممالك فراهاني
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبيات
مقاله جامعه
مقاله رويكرداجتماعي شعر
مقاله دوره بيداري
مقاله اديب الممالك فراهاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي حافظ
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باباصفري علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ادبيات هر دوره چون آيينه اي مظهر و مجلاي رفتار اجتماعي، فرهنگ، آداب و رسوم، جهان بيني و ديگر كنشهاي اجتماع خود است.ادب فارسي و به تبع آن شعر، در زمينه انعكاس اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي از ظرفيت بالايي برخورداربوده است.
با نگاهي دقيق و انتقادي به آثار گوناگون ادب فارسي، مي توان چشم انداز مناسبي را از جامعه اي- كه اثر در آن خلق شده است- مجسم كرد. دوره بيداري هم با عمر نسبتا كوتاه خود، يكي از ادوار تاثير گذار بر جامعه ومتاثر از آمال و آلام مردم ايران بوده است.
اديب الممالك فراهاني يكي از شاعران بر جسته اين دوره و نقطه اتصال اين جريان شعري به شعر انقلاب مشروطه است. اين پژوهش بر آن است تا از منظر جامعه شناختي و رويكرد اجتماعي به شعر ميرزا صادق اميري معروف به اديب الممالك فراهاني بپردازد.