مقاله رويكرد اشراقي ابن سينا در هستي شناسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در معرفت فلسفي از صفحه ۵۵ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: رويكرد اشراقي ابن سينا در هستي شناسي
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابن سينا
مقاله مشا
مقاله اشراق
مقاله ارسطو
مقاله هستي شناسي
مقاله عرفان عقلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدرضايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشتار حاضر تلاش دارد تا برخلاف ذهنيت غالب درباره ابن سينا رويكرد نويني از تفكرات وي را طرح كند و آن را به اثبات برساند. طبق اين رويكرد، ابن سينا علاوه بر تفكر استدلالي از تفكر عرفاني و اشراقي نيز بهره مند است؛ اما تفكر اشراقي وي در زير تار و پود استدلال هاي تعليمي و مكتب بحثي سينوي پنهان مانده است. گفتني است كه رسالت نوشتار حاضر واگشايي اين تجربه حضوري و ذوقي است، تجربه اي كه مي توان از آن تعبير به «عرفان عقلي» كرد. بنابه اين رويكرد، رساله هاي اشراقي ابن سينا و همين طور نمط هاي سه گانه اشارات وي ـ همگي ـ ساختار، رويكرد، و هدف واحدي دارند. افزون بر اين، كليت فلسفه ابن سينا نيز داراي نظامي واحد و ساختاري يگانه است و رساله هاي اشراقي و نيز سه فصل پاياني اشارات، در حاشيه تفكر اين فيلسوف قرار ندارند؛ بلكه در متن نظام فلسفي و تفكر او، همراه با ديگر مكتوبات وي، هدف واحدي را دنبال مي كنند. بر اين اساس، هستي شناسي ابن سينا تفاوتي آشكار با هستي شناسي ارسطو دارد.