مقاله رويكرد تربيت ديني با توجه به دو مولفه عقل محوري و ايمان محوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: رويكرد تربيت ديني با توجه به دو مولفه عقل محوري و ايمان محوري
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رويکرد عقل محور
مقاله رويکرد ايمان محور
مقاله نظام تعليم و تربيت
مقاله عقلانيت
مقاله تربيت ديني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالق خواه علي
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي جهانگير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از موضوعاتي که از دير باز و بويژه در دوران اخير، همواره ذهن و ضمير دينداران ژرف نگر را به خود مشغول داشته است، ربط و نسبت دين (در تمام ابعاد و ساحت هايي که براي آن مي توان تصور کرد) با انگاره عقل و عقلانيت است عرصه دين پژوهي آکنده از پرسش هاي نو به نو و گونه گون در اين زمينه است، و رويکردهاي گوناگوني در نسبت ميان اين دو وجود دارد که با در نظر گرفتن هر يک از آنها، نحوه ارايه آموزه هاي ديني از طريق نظام تعليم و تربيت تفاوتهاي گسترده اي با يکديگر پيدا خواهد کرد، و نوع تبين و تعليم مسايل ديني متفاوت خواهد بود. ما در اين مقاله به تبين دو نوع رويکرد عقل محور و ايمان محور خواهيم پرداخت تا از آن منظر بتوانيم به سوال اصلي مقاله پاسخ گوييم. سوال و مساله اصلي ما در اين مقاله عبارت است از اينکه: آيا درارايه دين از طريق نظام تعليم و تربيت بايد بر رويکرد عقل محور تاکيد کرد يا بر رويکرد ايمان محور ؟ اگر رويکرد و جهت گيري تعليم و تربيت در تبيين دين، عقل محورانه باشد، در اين رويکرد پرورش چه نوع عقلانيتي بايد مد نظر قرار گيرد ؟ و اگر رويکرد مطلوب بايد ايمان محورانه باشد ، چه نوع ايمان محوري بايد مورد توجه قرار گيرد ؟ به منظور پاسخگويي به سوالات مذکور در اين نوشتار، ضمن توضيح رويکردهاي عقل محور و ايمان محور، انواع عقلانيت و ايمان محوري مورد تحليل قرار گرفته و عقلانيت و ايمان محوري مناسب جهت تربيت ديني از طريق نظام تعليم و تربيت مورد توجه و بحث قرار مي گيرد .