مقاله رويكرد جامع و محدود نسبت به دين و تاثير آن بر دانش تعليم و تربيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در تربيت اسلامي از صفحه ۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: رويكرد جامع و محدود نسبت به دين و تاثير آن بر دانش تعليم و تربيت
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رويكرد جامع نسبت به دين
مقاله رويكرد محدود نسبت به دين
مقاله دانش تعليم و تربيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به بررسي رويكرد جامع نگر و محدود نسبت به دين و تاثير آن بر دانش تعليم و تربيت مي پردازد. ابتدا دو رويكرد جامع و محدود نسبت به دين مورد بررسي قرار گرفته اند. از آنجا كه در هر رويكرد اختلافاتي نيز ميان طرفداران آن وجود دارد، لذا طرفداران رويكرد جامع به سه دسته با نامهاي الف: دايره المعارفي، ب: اجتهادي ج: گزيده گو؛ تقسيم شده اند. طرفداران رويكرد محدود نيز به سه دسته با نامهاي الف: آخرت گرا، ب: داوري و تهذيب، ج: دخالت غير مستقيم تقسيم شده اند. سپس به بررسي نقش دين در توليد دانش تعليم و تربيت بر اساس هر كدام از اين ديدگاهها پرداخته شده است.