مقاله رويكرد نظري استراتژي منابع انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۴۶ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: رويكرد نظري استراتژي منابع انساني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت استراتژيك منابع انساني
مقاله استراتژي منابع انساني
مقاله نظريه هاي استراتژي منابع انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صيادي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با ورود به سده بيست و يکم، از نيروي انساني به عنوان شريک استراتژيک و با ارزش ترين سرمايه سازمان ياد مي شود. بديهي است سرمايه به خودي خود حاصل نمي شود و صرف داشتن آن کفايت نمي کند. چه بسيار افرادي که داراي سرمايه بوده اند اما به جهت غفلت و ندانم کاري آن را به باد داده اند. به طريق مشابه، سرمايه انساني را نيز مي بايست به دست آورد، حفظ نمود و از آن به نحو بهينه جهت ايجاد ارزش افزوده، بهر برداري كرد. اين امر، نيازمند تفکر و عمل است. تفکري که ارزش اين سرمايه را بداند و عملي که شيوه جذب، پرورش و نگهداشت آن را نشان دهد. مديريت استراتژيک منابع انساني بيانگر اين تفکر و استراتژي منابع انساني نمايانگر اين عمل است. اما اينكه استراتژي مزبور مي بايست داراي چه ويژگي ها و كاركردهايي باشد، موضوعي است كه نظريه هاي مختلفي پيرامون آن مطرح شده است. تشريح اين رويكردهاي نظري در قالب رويكردهاي استراتژيك و غيراستراتژيك، موضوعي است كه مقاله حاضر به آن مي پردازد.