مقاله رويکردهاي ديني به هنر مقدس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فلسفه دين از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: رويکردهاي ديني به هنر مقدس
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نامقدس
مقاله شمايل
مقاله دين
مقاله هنر
مقاله مقدس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: الياسي پريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هنر مقدس با ساحت قدسي و متعالي در ارتباط است. از اين رو، براي تعريف هنر مقدس، نخست بايد تمايز ميان «امر مقدس» و «نامقدس» را درک کرد و سپس ارتباط آن را با دين دريافت. اثر هنري، غير از شان شييي، شان «ديگري» هم دارد و تجلي «عالمي ديگر» است که به واسطه اثر هنري نشان داده مي شود. بشر از ابتداي تاريخ و حتي پيش از آن، زندگي آميخته با هنر را تجربه کرده و در بسياري از موارد از طريق آثار هنري با الوهيت ارتباط داشته است، از اين رو، بايد ديد که آيا جدايي دين از هنر امکان پذير است؟ از سويي نگرش هاي متفاوت به هنر واکنش هاي متفاوت اديان را نيز در پي داشته است که بارزترين آن نگرش هاي شمايلي، غير شمايلي و شمايل شکنانه نسبت به تمثال ها مي باشد. اما به هر حال، مي توان مشاهده کرد که نقش هنر در تجلي آموزه هاي ديني انکارناپذير است.