مقاله رويکردهاي پنج گانه در خيام شناسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۱۸۳ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: رويکردهاي پنج گانه در خيام شناسي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خيام
مقاله خيام شناسي
مقاله صادق هدايت
مقاله محمدعلي فروغي
مقاله صديقي نخجواني
مقاله کيوان قزويني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسام پور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: حسنلي كاووس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دير زماني از مرگ خيام نگذشته بود که ديدگاه هاي متفاوت و حکايت ها و افسانه هاي متناقضي درباره زندگي و شخصيت خيام پديد آمد. براي نمونه در آثاري مانند تتمه صوان الحکمه، تاريخ الحکما، مرصاد العباد و…. مي توان بخشي از اين ديدگاه هاي گوناگون وگاه متضاد را ديد. اين تناقض ها در سده چهاردهم به گونه اي بسيار آشکارتر در پژوهش هاي محققان درباره خيام ديده مي شود. در اين مقاله کوشش شده، با در نظر گرفتن دو محور اساسي (انديشه و شخصيت) در همه آثار پديد آمده درباره خيام رويکردهاي متفاوت در زمينه خيام شناسي بررسي شود. به طور کلي مي توان پنج رويکرد زير را معرفي کرد:
۱-رويکردي که صادق هدايت آغازگر آن بود.
۲-رويکردي که با محمد علي فروغي و قاسم غني شروع شد.
۳-رويکردي که با اثر صديقي نخجواني زير عنوان خيام پنداري آغاز شد.
۴-رويکردي که با عباسعلي کيوان قزويني در ايران پديد آمد.
۵-رويکردي که ف، دوبلواي فرانسوي آن را زير عنوان «چهره اي داستاني از خيام» ارايه داد.