مقاله رويکردي از روش TOPSIS، در تعيين و رتبه بندي خشکسالي (مطالعه موردي: پهنه بندي خشکسالي چند ايستگاه استان خوزستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۴- بهار و تابستان ۱۳۸۵ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: رويکردي از روش TOPSIS، در تعيين و رتبه بندي خشکسالي (مطالعه موردي: پهنه بندي خشکسالي چند ايستگاه استان خوزستان)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکسالي آب و هوايي
مقاله روش TOPSIS
مقاله روش SIAP
مقاله رتبه بندي
مقاله استان خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش اخلاق فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي زاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: روشن غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پ‍‍‍‍‍‍ژوهش با استفاده از شاخص TOPSIS، و با استفاده از چهار عنصر جوي بارش، دما، نم نسبي و تعداد روزهاي بارش، خشکسالي هاي رخ داده در چند ايستگاه همديدي استان خوزستان، براي دوره آماري ۱۸ ساله (۱۹۸۶-۲۰۰۳) تعيين و رتبه بندي و نهايتا پهنه بندي شده است. در روشTOPSIS ، براي رتبه بندي دقيق تر، از عناصر آب و هوايي بيشتري نسبت به روش هاي معمول رايج و بانگرش سازوکاري و برهمکنشي (سيستماتيک)، استفاده مي شود. در نهايت جهت اعتبارسنجي روش پيشنهادي، داده هاي خروجي آن با خروجي روش SIAP براي تعداد زيادي از ايستگاه هاي کشور موردمقايسه قرارگرفته که نتايج حاصله گوياي اعتبار کافي روش TOPSIS مي باشد، به طوري که همبستگي خروجي هاي مذکور براي ايستگاه هاي استان خوزستان، مقداري بالا r=/9 را نشان مي دهد.