مقاله رويکردي تحليلي به طراحي و مديريت پارک هاي شهري و رابطه آن با سلامت شهروندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در هويت شهر از صفحه ۹۵ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: رويکردي تحليلي به طراحي و مديريت پارک هاي شهري و رابطه آن با سلامت شهروندان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارک هاي شهري
مقاله سلامت رواني شهروندان
مقاله مديريت
مقاله فضاي سبز
مقاله اوقات فراغت
مقاله تجهيزات پارک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لاهيجانيان اكرم الملوك
جناب آقای / سرکار خانم: شيعه بيگي شادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت فضاهاي سبز شهري در ارتقا سلامت شهروندان نحوه مديريت پارک ۸ شهريور در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفت. اهداف تحقيق عبارتند از: ۱ـ بررسي ارتقا کمي و کيفي توسعه انساني در ابعاد روحي و جسمي به منظور ايفاي بهينه نقش شهروندان ۲ـ بررسي فضاي سبز پارک به منظور ارتقا کيفيت زيست محيطي شهري در جهت سلامت شهروندان. ۳ـ بررسي ساختاري فضاي پارک در رابطه، انجام فعاليت هاي تفريحي، فراغتي، ورزشي و نوع چگونگي پاسخگويي پارک به شهروندان بوده است. جامعه آماري تحقيق کليه شهروندان شهر سمنان به تعداد ۱۲۶۷۸۰ نفر بر اساس سر شماري سال ۱۳۸۵ شامل کليه افرادي که براي اوقات فراغت از پارک ۸ شهريور استفاده مي کرده اند. در آزمون فرضيه هاي تحقيق از همبستگي پيرسون استفاده شده است. فرضيه ها با محاسبه فراواني درصدي، محاسبه آزمون پيرسون و وجود تفاوت معني دار بين سوالات تاييد شده اند.