مقاله رويکردي معنوي به رضايت شغلي پرستاران باليني: يک مطالعه کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پايش از صفحه ۲۳۱ تا ۲۴۱ منتشر شده است.
نام: رويکردي معنوي به رضايت شغلي پرستاران باليني: يک مطالعه کيفي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معنويت
مقاله شغل پرستاري
مقاله رضايت شغلي
مقاله مطالعه کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راوري علي
جناب آقای / سرکار خانم: ونكي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگرچه در سال هاي اخير، رضايت شغلي به عنوان يک مفهوم کليدي در تحقيقات پرستاري مورد توجه زيادي قرار گرفته، ولي از جمله عوامل مهمي که کمتر به آن توجه شده، نقش مسايل فرهنگي و معنويت در رضايت شغلي است. در اين پژوهش که يک مطالعه کيفي است، سعي شده که بعد معنويت در شغل پرستاري مورد بررسي و توجه بيشتري قرار گيرد.
اطلاعات لازم در مورد جنبه هاي غيرمادي و معنوي موثر بر رضايت شغلي با استفاده از روش مصاحبه عميق، جمع آوري شد و سپس داده هاي متني شرکت کنندگان با استفاده از روش تحليل محتوا کيفي مورد تحليل قرار گرفت. پس از تحليل متن مصاحبه، مفاهيم کليدي زير استخراج گرديد: لذت و علاقه معنوي، بيمار منشأ رحمت الهي، تعهد معنوي، پاداش معنوي و تناقضات معنوي.
نتايج اين مطالعه بر اين موضوع، تاکيد دارد که معنويت به عنوان يک جزء مهم و غيرقابل تفکيک شغل پرستاري محسوب مي شود و در عين حال، بعدي دروني و ذاتي است که مي تواند پرستاران را ترغيب نمايد اقدامات و مداخلات خود را هدفمند و با معنا ارايه کنند و قادر باشند ارتباط صادقانه و موثري با بيماران و خداوند برقرار کنند. ضمن آن که رضايت شغلي معنوي مي تواند نقش قابل ملاحظه اي در تحمل مشکلات و سختي هاي شغل پرستاري داشته، اقدامات پرستاري را لذت بخش کند.