مقاله رويکردي ميان رشته اي به پيشگيري از وقوع جرم (رهيافت اقتصادي – روان شناسي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۷۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: رويکردي ميان رشته اي به پيشگيري از وقوع جرم (رهيافت اقتصادي – روان شناسي)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد
مقاله انگيزه
مقاله ميان رشته اي
مقاله پيش گيري
مقاله جرم
مقاله روان شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دقيقي اصلي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سريرافراز محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مكيان سميه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: فهيمي فر فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جرم پديده اي است که بسياري از عوامل اجتماعي، اقتصادي، روانشناسي، حقوقي و … را شامل مي شود. اما به نظر مي رسد آنچه که مادر تمام اين عوامل است عوامل اقتصادي نظير بيکاري، فقر، توزيع نامناسب درآمد، تورم و … باشد. اما سوال اينجاست که اين عوامل چگونه بر انسان تاثير گذاشته و باعث ارتکاب پديده شوم جرم مي گردد؟
پاسخ به اين سوال تنها زماني محقق خواهد شد تا با پرهيز از نگرش تک بعدي و با رويکردي چندرشته اي به مساله فوق نگريسته شود.
لذا نگارندگان در اقدامي نوآورانه بر آن شدند با تلفيق علوم روانشناسي و اقتصاد و با رويکردي جامع، سعي در ارايه راهکارهاي پيشگيري از وقوع جرم کنند.
بدين منظور نگارندگان معتقدند اگرچه نمي توان مشکلات اقتصادي را به راحتي از بين برد اما به کمک علم روان شناسي مي توان اثرات منفي آن را بر روح و روان انسان تا حدود زيادي کاهش داد که يکي از دستاوردهاي آن کاهش انگيزه براي وقوع جرم مي باشد.