مقاله رويکردي واقع بينانه به هستي امکاني بشر و آثار آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فلسفه دين از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: رويکردي واقع بينانه به هستي امکاني بشر و آثار آن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هستي محض
مقاله وجود نسبي
مقاله شناخت واقعي
مقاله امکان وجودي
مقاله فقر و وابستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني نيري سيداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واقع نگري و درک صحيح در هر موضوعي شرط موفقيت در انديشه اطراف آن موضوع و بررسي آثار و برکات آن خواهد بود و در رابطه با وجود انسان که در ابعاد مختلف قابل بررسي است، درک موقعيت وجودي او از جهت نياز، وابستگي و فقر وجودي منشا آثار علمي، عملي و اخلاقي خواهد بود که در مقاله پيش رو، سعي بر اين است که بعد از بيان معني امکان و فقر وجودي بشر به برخي از اين آثار توجه شود. به لحاظ ارتباط اين نوع معرفت با بينش توحيدي و خداشناسي به تحليل و ريشه يابي اين ارتباط پرداخته شده و از آنجا که در پيش آمدهاي فوق العاده و تنگناهاي زندگي توجه خاص به خداوند حاصل مي شود و اين موقعيت ممتاز در معرفت توحيدي باعث اين پرسش مي شود که علت اين رويکرد آنهم در مواقع خاص چيست؟
ضمن بررسي برخي موارد، موجبات پيدايش اين نوع توجه و تفسير آنها، به پاسخ اين سوال نيز پرداخته شده است.