مقاله رويکرد اپيدميولوژي در پيشگيري از سوانح ترافيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانش و تندرستي از صفحه ۲۴ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: رويکرد اپيدميولوژي در پيشگيري از سوانح ترافيکي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوري حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سالانه بين ۱٫۲ تا ۱٫۵ ميليون نفر در جهان به خاطر سوانح ترافيکي جان مي بازند و حدود ۵۰ ميليون نفر نيز دچار مصدوميت و معلوليت مي شوند. تعداد كلي مصدوميت هاي ترافيكي در جهان رو به افزايش است، ولي روند كلي مرگ ناشي از آسيب هاي ترافيكي در كشورهاي با درآمد بالا از دهه ۱۹۷۰ رو به كاهش و در كشورهايي با در آمد كم و متوسط رو به ازدياد بوده است. طبق برآورد صورت گرفته، جايگاه مصدوميت هاي ترافيكي به عنوان يك عامل سهيم در بار جهاني بيماري ها از رتبه دهم در سال ۲۰۰۲ به رتبه هشتم در سال ۲۰۳۰ ارتقا خواهد يافت. در صورت عدم انجام اقدام جدي، افزايش %۸۳ براي كشورهايي با درآمد كم و متوسط و كاهش ۲۷ درصدي براي كشورهايي با درآمد بالا پيش بيني شده است. تخمين كلي در صورت عدم انجام اقدام مناسب، افزايش ۶۷ درصدي مرگ ناشي از آسيب هاي ترافيكي تا سال ۲۰۲۰ است.
در ايران در سال ۱۳۸۷ به تنهايي ۲۲۹۱۸ نفر از تمامي گروه هاي سني به دليل سوانح ترافيکي کشته شده اند. اين تعداد کشته بالاترين اندازه را در بين ۲۲ کشور منطقه مديترانه شرقي شامل مي شود که در جمع ۳۰٫۰ درصد کل مرگ هاي ناشي از سوانح ترافيکي در منطقه را به خود اختصاص مي دهد. ايران از نظر تعداد جمعيت رتبه سوم را در بين ساير کشورهاي منطقه داراست (۱۳٫۳ درصد جمعيت منطقه). در حالي که ۳۲ درصد کل خودروهاي منطقه در ايران قرار دارد. در حالي که ميزان مرگ ناشي از سوانح ترافيکي در جهان و منطقه به ترتيب ۱۸٫۸ و ۳۲٫۲ به ازاي ۱۰۰۰۰۰ نفر است اين ميزان در کشور ما ۳۵٫۸ است.

چکيده کامل، به صورت متن کامل قابل رويت است.