مقاله رويکرد بهينه سازي استوار در تخصيص منابع در سيستم هاي نگهداري و تعميرات (يادداشت فني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: رويکرد بهينه سازي استوار در تخصيص منابع در سيستم هاي نگهداري و تعميرات (يادداشت فني)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهينه سازي استوار
مقاله سطح دسترسي
مقاله بهينه سازي اجزا اضافي
مقاله منابع نگهداري و تعميرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياري حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 مساله بهينه سازي منابع نگهداري و تعميرات به منظور افزايش سطح دسترسي سيستم همواره مورد توجه پژوهش گران و محققان عرصه طراحي سيستم هاي مختلف صنعتي بوده است. بدين ترتيب تلاش هاي بسيار براي ساخت مدل هاي بهينه سازي جهت دستيابي به بيشترين سطح دسترسي و در نتيجه کاهش هزينه هاي ناشي از کمبود آن صورت گرفته است. اين در حالي است که عدم قطعيت موجود در دنياي پيرامون ما در نتايج حاصل از اين تلاش ها ديده نمي شود و يا به علت اعمال اين محدوديت، مدل هايي با محدوديت هاي غيرخطي پيچيده-اي شکل گرفته اند. در اين مقاله با توجه به مدل عدم قطعيت بودجه اي در بهينه سازي استوار که قابل اعمال به مسايل بهينه سازي مي باشد و نيز آنکه قابليت تنظيم درجه محافظه کاري را دارد، مدل معادل استوار مساله بهينه سازي منابع نگهداري و تعميرات ارايه مي گرديد. اين مدل توانايي بيشينه کردن سطح دسترسي در شرايط غيرقطعي را دارا مي باشد. توانايي آن در شرايط حضور عدم قطعيت هاي مذکور به کمک شبيه سازي مورد آزمون، بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتايج مطلوبي حاصل نمود.