مقاله رويکرد به ميدان آوردن تيم دانش در حل خلاقانه مسايل توسط مدير ارشد دانش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در رشد فناوري از صفحه ۴۷ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: رويکرد به ميدان آوردن تيم دانش در حل خلاقانه مسايل توسط مدير ارشد دانش
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدير ارشد دانش
مقاله تيم دانش
مقاله خلاقيت
مقاله حل خلاقانه مسايل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارباب شيراني بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: فتح اله بياتي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان ها همواره به حل مسايل و مشکلات پيش روي خودکه داراي دامنه بسيار گسترده اي بوده و طيفي از موارد کوچک تا بسيار بزرگ را شامل مي شوند توجه خاص دارند. چگونگي حل آنها براي ادامه تلاش هاي ثمر بخش به مدد نيروي هاي دانشي سازمان، از اهميت ويژه اي برخوردار است. ماهيت برخي از آنان به گونه اي است که گاه موجوديت سازمان را تحت تاثير قرار داده و تهديد مي کند. حل گستره وسيعي از مشکلات پديدآمده، تنها با به کارگيري روش هاي موجود ميسر نيست؛ به همين دليل به کار گيري خلاقيت و استفاده از روش هاي خلاقانه در سازمان ها درخور اهميت ويژه است. به همين دليل ضروري به نظر مي رسد، مديران تدابيري بيانديشند تا نيروي کار دراختيار خويش را با دقت بيشتري با فرآيندحل خلاقانه مسايل و مشکلات که نيازمند سطحي از دانش انساني است همراه سازند. براي تحقق اين مهم و به ميدان آوردن تيم دانش، نقش مدير ارشد دانش موسوم به سي کي او حياتي، بسيار مهم، تاثير گذار و قابل توجه است. مقاله جاري با تکيه بر تجارب اجرايي از ميدان عمل در ايفاي نقش تبادل دانش و نيز عنايت به مستندات انتشاريافته اين حوزه پژوهشي به به بررسي نقش مدير ارشد دانش در به ميدان آوردن تيم دانش و بهره گيري ثمربخش آنان در فرآيند خلاقيت پرداخته است.