مقاله رويکرد شوراي انتخاب ويژگي بر اساس خوشه بندي سلسله مراتبي براي حل مشکل داده هاي زايد در بيني الکترونيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۱۹۶ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: رويکرد شوراي انتخاب ويژگي بر اساس خوشه بندي سلسله مراتبي براي حل مشکل داده هاي زايد در بيني الکترونيکي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيني الکترونيکي
مقاله خوشه بندي سلسله مراتبي
مقاله سيستم دسته بند چندگانه
مقاله شوراي انتخاب ويژگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: منتظر غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود داده هاي زايد در پاسخ حس گرهاي بيني الكترونيكي اثر چشم گيري در دسته بندي بو دارد. براي بهبود صحت دسته بندي، مي توان از سيستم دسته بندي چندگانه بر اساس انتخاب چند زيرمجموعه از ويژگي ها (به جاي استفاده از تمام ابعاد بردار ويژگي) استفاده کرد. در اين رويکرد که «شوراي انتخاب ويژگي» ناميده مي شود، فرض بر آن است که مجموعه اوليه ويژگي ها داراي داده هايي زايد بوده و مي توان با انتخاب زيرمجموعه هاي ويژگي مختلف و سپس ترکيب دسته بندهاي ايجادشده با اين زيرمجموعه ها به نتايج دسته بندي بهتري رسيد. در اين مقاله پس از پيش پردازش سيگنال اوليه حس گرها و حذف نويز سيگنال با استفاده از تحليل موجک، سيستم دسته بند چندگانه با زيرمجموعه هاي ويژگي  مختلف طراحي شده است: ويژگي هاي استخراج شده از سيگنال گذراي حس گر با روش خوشه بندي سلسله مراتبي طبقه بندي شده  و زيرمجموعه هاي مختلف با انتخاب يک ويژگي از هر خوشه ايجاد شده اند. اين موضوع موجب بهبود تنوع دسته بندهاي پايه و افزايش کارايي و سرعت دسته بندي مي شود. روش پيشنهادي ابتدا در چند مجموعه داده تراز از مخزن داده UCI آزمون شده و پس از اثبات توانايي آن، در مجموعه داده بويايي حاصل از رايحه سه نوع شيرين بيان به کار برده شده است. نتايج حاصل نشان دهنده کارايي روش جديد در شناسايي الگوهاي بويايي است.