مقاله رويکرد مخاطب مدار مولوي و نقش آن در تکوين قصه هاي هزل گونه مثنوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات عرفاني از صفحه ۴۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: رويکرد مخاطب مدار مولوي و نقش آن در تکوين قصه هاي هزل گونه مثنوي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولوي بلخي
مقاله مثنوي معنوي
مقاله مثنوي و مخاطب مداري
مقاله هزل در مثنوي
مقاله قصه هاي مثنوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي فيروز
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي اختيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله بر آن است که بر اساس ديدگاه نقد بلاغي و کاربردي و نيز رويکرد ساخت گراي تکويني لوسين گلدمن  به تشريح جنبه مخاطب مدار روش و رويکرد تعليمي مولوي در مثنوي بپردازد. جنبه اي که در تکوين گزاره هاي عوام پسند و هزل گونه موجود در اين کتاب موثر بوده است.
در اين مقاله، به تشريح ساختار کلي مثنوي و رويکرد و روش مخاطب مدارِ مولوي پرداخته ايم و درآن، الگوي خطابي و تعليمي مولوي، ساختار تمثيلي و قصه بنياد مثنوي را بررسي کرده و عوامل مخاطب مدار بودن شيوه مولوي در مثنوي و نقش شيوه مخاطب مدار و گونه زباني عوام پسند او را در تکوين قصه هاي هزل گونه مثنوي نشان داده ايم.
نتيجه کار نشان مي دهد که عامل اصلي وجود قصه ها و گزاره هاي هزل گونه و عوام پسند در مثنوي رويکرد مخاطب مدار مولوي است و در نظر داشتن اين رويکرد، در تفسير و دريافت گزاره هاي مثنوي و گفتمان حاکم بر آن مي تواند موثر و مفيد باشد.