مقاله رويکرد نظري بر توسعه پايدار روستايي مبتني بر فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني) از صفحه ۴۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: رويکرد نظري بر توسعه پايدار روستايي مبتني بر فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه
مقاله توسعه پايدار
مقاله توسعه روستايي
مقاله فن آوري اطلاعات و ارتباطات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي سروش
جناب آقای / سرکار خانم: مطلق معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات بر توسعه پايدار روستايي با روش اسنادي مي پردازد. از آنجايي که فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) يکي از شاخص هاي توسعه پايدار محسوب مي شود، و مي توان به پشتوانه ابزارهاي ICT بسياري از نيازهاي جامعه را برطرف نموده و حرکت آن را به سوي توسعه پايدار مهيا ساخت. از آنجايي که در توسعه پايدار بر انسان و نيازهاي انساني تاکيد مي شود، مي توان افزايش آگاهي و سطح آموزش، ارتقاي سطح مشارکت، بهبود بهداشت و سلامت، کاهش فقر و افزايش فرصت اقتصادي و سلامت محيط زيست را از جمله کارکردهايي دانست که به پايداري توسعه روستايي مي انجامد .