مقاله رويکرد چندسطحي و کاربرد آن در نظريه پردازي سازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در انديشه مديريت راهبردي (انديشه مديريت) از صفحه ۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: رويکرد چندسطحي و کاربرد آن در نظريه پردازي سازمان
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رويکرد چندسطحي
مقاله نظريه پردازي
مقاله نظريه هاي سازمان
مقاله فرايند نظريه پردازي چندسطحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان علي
جناب آقای / سرکار خانم: گنجعلي اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظريه پردازان سازماني از ديرباز با طرح نظريه هاي کاربردي و نظري به دنبال حل مسايل سازماني و بسط و توسعه دانش سازماني هستند. رويکرد متعارف نظريه پردازي، پديده هاي سازماني را يا در سطح خرد (نظريه هاي رفتاري OB) و يا در سطح کلان (نظريه هاي سازماني OT) بررسي مي كند و قادر نيست تاثير بالا به پايين و پايين به بالاي پديده ها را مورد توجه قرار دهد. رويکرد چندسطحي به عنوان يک پارادايم و روش نوظهور قادر است پديده هاي سازماني را چندسطحي ديده و همزمان تاثير پديده مورد مطالعه را در سطح بالاتر و تاثير عوامل سطح بالاتر را در پديده مورد مطالعه تحليل كند. نظريه پردازي چندسطحي با تعيين نوع ساخت يا ساخت هاي پديده مورد مطالعه شروع مي شود و بعد از تعيين نوع رابطه ميان ساخت ها در قالب مدل چندسطحي، نوبت به تعيين روش نمونه گيري و طرح تحليل مي رسد. اين مقاله از طريق مطالعات اسنادي، روش نظريه پردازي چندسطحي را شناسايي كرده و در قالب يک الگو فرايندي کاربردي ارايه كرده است. براي تبيين دقيق تر اين رويکرد، قبل از پرداختن به فرايند نظريه پردازي چندسطحي، چيستي و چرايي آن در قالب مفهوم، مباني معرفت شناختي و اصول نظريه پردازي ارايه مي شود.