سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

قاسم ساعت چیان – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – استادیار دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش تاثیر روکشکاری فولاد ساده کربنی با فولاد آستنیتی منگنز بالا به منظور بهبود رفتارسایشی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونههایی از جنس فولاد St52 تهیه شده و توسط الکترودEFeMnبه روش جوشکاری قوسی با الکترود پوششدار روکشکاری شده است. سپسنمونههای روکشکاری تحت آزمونهای مختلف متالوگرافی، سختی سنجی و سایش قرار گرفتهاند. نتایج بررسیهای بعمل آمده نشان میدهد که ریزساختار نمونه روکش کاری شده در لایه روکش آستنیی و در فصل مشترک مارتنزیتی میباشد و سختی در فصل مشترک اتصال حداکثر میباشد.همچنین روکش حاصله سبب بهبود قابل ملاحظه مقاومت سایشی و کاهش ضریب اصطکاک فلز پایه میگردد و با افزایش بار اعمالی بدلیل کارسختی بیشتر لایه پوشش و مکانیزم دوقلویی شدن نرخ سایش کاهش مییابد