مقاله روکش كاري فولاد ساده كربني با الكترودهاي پركروم- پركربن و ارزيابي ريزساختار و رفتار سايشي روكش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: روکش كاري فولاد ساده كربني با الكترودهاي پركروم- پركربن و ارزيابي ريزساختار و رفتار سايشي روكش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الكترود پركروم- پركربن
مقاله فولاد ساده كربني
مقاله ريزساختار
مقاله مقاومت سايشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: شمعانيان مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش رفتار سايشي فولاد ساده كربني روكش كاري شده با الكترودهاي پركروم- پركربن مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور دو نوع الكترود پركروم- پركربن با تركيب شيميايي متفاوت بر روي فولاد St37 به روش جوش كاري قوسي فلز روپوش دار (SMAW) رسوب داده شد. سپس روكش ها از نظر ساختار ميكروسكوپي، سختي و رفتار سايشي مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان مي دهد كه مقدار زياد كرم به تنهايي باعث افزايش مقاومت به سايش در لايه هاي روكش نمي شود بلكه وجود تركيب بهينه اي از كرم و عناصر آلياژي كاربيدساز باعث افزايش موثر مقاومت به سايش مي شود. بطور مثال وجود Nb و Mo در الكترود پركرم نه تنها باعث ايجاد كاربيدهاي NbC و استخوان ماهي شكل (Fe,Mo,Cr)7C3 مي شود بلكه باعث تغيير مورفولوژي كاربيدها، افزايش سختي و بهبود رفتار سايشي روكش مي شود.
بررسي ها نشان مي دهد كه پوشش هاي پركرم- پركربن داراي مقاومت سايشي قابل ملاحظه و ضريب اصطكاك پايين تحت شرايط آزمون سايش لغزشي در دماي محيط مي باشند.