سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد عتیقه چی – کارشناس ارشد مواد
مرتضی شمعانیان – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
قاسم عظیمی – مرکز کارگاه های آموزشی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش رفتار سایشی روکشکاری جوشی فولاد ساده کربنی با چدن سفید مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور دو الکترود از جنس چدن سفید پرکرم با ترکیب شیمیایی متفاوت بر روی فولاد St37 توسط جوشکاری روکشکاری شد. سپس روکشها از نظر ساختار میکروسکوپی، سختی و سطوح سایش مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مقدار زیاد کرم به تنهایی باعث افزایش
مقاومت به سایش در چدن های سفید پرکرم نمی شود بلکه وجود ترکیب بهینه ای از کرم و عناصر آلیاژی کاربیدساز باعث افزایش موثر مقاومت به سایش می شود. بطور مثال وجود Nb و Mo درالکترود چدن سفید پرکرم نه تنها باعث ایجاد کاربیدهای NbC و استخوان ماهی شکلFe,Mo,Cr ) 7C3) می شود بلکه باعث تغییر مورفولوژی کاربیدها و در نتیجه بهبود خواص مکانیکی و رفتار سایشی روکش می شود.