سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد عتیقه چی – کارشناس ارشد مهندسی مواد
مرتضی شمعانیان – دانشیار ، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
قاسم عظیمی – مرکز کارگاههای آموزشی ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش روکش کاری فولاد ساده کربنی CK45 با الکترود چدنی سفید به روش جوشکاری قوسی با محافظت سرباره انجام شده است. بدین منظور از دو نوع الکترود چدن سفید پر کروم با ترکیب شیمیایی متفاوت استفاده شده و توسط آنها روکش کاری انجام گرفت. سپس پوشش های ایجاد شده تحت ارزیابی ریز ساختاری قرار گرفته و ساختار میکروسکوپی آنها توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد. همچنین سطوح پوشش تحت آزمون سختی سنجی قرار گرفتند. بررسی ریز ساختاری نشان می دهد که ساختار از فصل مشترک زیر لایه – پوشش تا سطح پوشش متشکل از چند ناحیه با ویژگیهای ساختاری متفاوت می باشد. همچنین با توجه به متفاوت بودن ترکیب شیمیائی الکترودها، ریزساختارهای حاصله در مناطق مختلف متفاوت هستند. در هر دو حالت ریز ساختار متشکل از ترکیباتCCrو یوتکتیک Fe-C می باشد. همچنین هر دو پوشش میزان سختی سطح را بطور قابل ملاحظه ای افزایش می دهند.