سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید رضا موسوی پور – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشجوی کارشناسی ارشد دا
مرتضی شمعانیان – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش چدن داکتیل با الکترود E309 با استفاده از روش جوشکاری قوس فلز پوشش دار روکش کاری شده است. ایده اساسی بر مبنای استفاده از کروم موجود در فولاد زنگ نزن و کربن موجود در جدن داکتیل جهت تشکیل کاربید کروم می باشد. ریز ساختار و رفتار تریبولوژیکی لایه های روکش مورد ارزیابی قرار گرفت. از روش آزمون سایش پین روی دیسک و با سرعت ۰/۰۷ m/s و بارهای ۳۰، ۹۰، ۱۵۰ و ۲۱۰N جهت ارزیابی رفتار سایشی استفاده شد. جهت درک مکانیزم سایش، مسیر سایش و ذرات سایش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی های بعمل آمده نشان می دهد که بر سطح نمونه چدنی در لایه رویی چدن سفید پر کروم دارای کاربیدهای یوتکتیک Cr,Fe)7C3) و سپس یک لایه چدن سفید کم کروم دارای کاربیدهای یوتکتیک Cr,Fe)7C) در مجاورت چدن تشکیل شده است. نتایج آزمون سایش نشان داد که مقاومت سایشی چدن داکتیل با اعمال روکشی از فولاد زنگ نزن بهبود یافته است.