سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محسن عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده:

موضوعات ورزشی برای شهرسازان تاکنون ابعاد متفاوتی چون سرانه و کاربری های ورزشی، فضاهای ورزشی و یا زیرساختهاو امکانات ورزشی را در برداشته است. با این حال این سئوال تا کنون به صورت جدی و علمی در میان متخصصین شهرسازی پیش نیامده که چگونه می توان از رویکردهای نوین و مشترک این دو دربستر شهرها و مناطق شهری سود جست.رویدادهای ورزشی (sport events ) ازجمله مهمترین موضوعاتی می باشد که امروزه جزء مهمترین اولویتهای مدیران ورزشی و شهری کلانشهرها قرار گرفته و نقش اساسی تری نسبت به قرن پیش ایفاء می کند. این مقاله دو هدف عمده را دنبال می نماید؛ یکی ارائه نظرات محقق در این خصوص به عنوان وجه مشترک فراموش شده شهرسازی و ورزش و دیگری به چالش کشیدن ضرورت چنین دیدگاهی به کمک نقد مهمترین سند تصمیم گیری ورزش کشور به عنوان یک طرح جدید ورزشی و بررسی میزان هماهنگی آن با طرح مجموعه شهری تهران و همچنین نقدی از طرح پایه آمایش سرزمین استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از طرحهای کلان شهرسازی کشور که به طور ویژه این موضوع را مورد توجه قرار داده است.در ادامه خواهیم دید که در هر سه طرح مذکور این موضوع اهمیت چندانی نیافته و هنوز هم حتی با تهیه طرحهای نوین شهرسازی و با وجود نزدیک شدن به الگوی برنامه ریزی و طرح ریزی راهبردی باز هم نظام برنامه ریزی کشور بعضا از همان مشکلات قدیم رنج می برد.