سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزین هرمزی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
محمود پروازی نیا – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مهرسا امامی –

چکیده:

در این کار رویه محاسباتی نا همگون Heterogeneous Multi scale Method (HMM) در حل مسائل چند مقیاسی Parabolic معرفی و با روش همگون سازی کلاسیک مقایسه شده است. نتایج بدست آمده در یک بعد نشان داد که رویهHMM حل دقیقتری را بدست میدهد . بعلاوه در این رویه برخلاف روش همگون سازی کلاسیک هیچ پیش فرضی در رابطه با شکل ضریب نامتجانس مسئله وجود ندارد بنابراین حوزه کاربرد وسیعتری را خواهد داشت.