سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

منیره اکبری – دانشگاه شهید رجایی

چکیده:

یک برگ بندی ۱- بعدی هولومرف CP2، این مجموعه را به خمینه های مختلط یک بعدی افراز می کند. هرگاه یک زیر خمینه یک بعدی CP2، در نقطه تقاطع با برگ، بر آن عمود باشد، فضای مماس در این نقطه به صورت اجتماع دو فضای عمود بر هم نوشته می شود. نشان داده می شود در حالتی که متریک فوبینی- استادی روی CP2 در نظر گرفته می شود، زیر خمینه ای با شرایط بالا، بخشی از یک خط است و تعداد چنین خطوطی متناهی است.