سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – گروه بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگ
حسین کاکویی –

چکیده:

انتشارات ناپایدار (Fugitive Emissions) گروهی از آلاینده های هوا هستند که علی رغم اهمیت بسیارشان تا کنون کمتر مورد توجه متخصصین بهداشتی و زیست محیطی قرار گرفته اند.
این آلاینده ها طیف وسیعی از ذرات معلق (Particle Materials) را به خود اختصاص می دهند و بر خلاف دیگر آلاینده ها که مداوماً به محیط وارد می شوند، میزان انتشارشان دائماٌ در حل تغییر و نوسان است . منابع انتشار این آلاینده ها غیر نقطه ای بوده و شامل طیف صنعتی (منابع فرایندی نظیر انتشار ذرات ناشی از خرد کردن دانه های معدنی ) و غیر صنعتی (مثل تردد وسایل نقلیه در جاده های آسفالت نشده، تعلیق م جدد مواد رسوب کرده در سطح خیابانها، عملیات ساختمان سازی، حمل و نقل نخاله های ساختمانی و …) می شود.
یکی از مهمترین منابع انتشار این آلاینده ها که به ویژه در محیط های شهری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، فعالیت های مربوط به ساختمان سازی و تخریب آنهاست . فعالیت های ساختمانی علی رغم موقتی بودنشان، در مراحل مختلف نظیر حمل و نقل مصالح و یا ضایعات ساختمانی (به ویژه مواد دانه ای پودری مثل گچ و سیمان )، خاکبرداری، تسطیح اراضی، ذخیره سازی و انباشت آنها به صورت روباز، حفاری و کنده کاری، تردد ماشین آلات در سایت ه ای ساختمانی و … سبب انتشار ذرات در محیط های شهری و اثر بر کیفیت هوای شهر می شوند که علاوه بر ایجاد مشکلات بهداشتی و زیست محیطی، پیامدهای ایمنی نظیر بروز حوادث به علت کاهش قابلیت رویت رانندگان و … را نیز در پی دارد.
لذا با توجه به وسعت و پراکندگی این آلا ینده ها و عوارض ناشی از آنها بررسی منابع انتشار این ذرات و تدبیر راهبردهای کنترلی لازم جهت پیشگیری و محدود کردن انتشار آنها به خصوص در شهرهای بزرگی چون تهران که فعالیت های ساختمان سازی و حمل و نقل مصالح ساختمانی و … به وفور وجود دارد، هم از دیدگاه بهداش تی و زیست محیطی و هم از جنبه ایمنی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و تدوین یک استراتژی کنترلی جامع که شامل کنترل این آلاینده ها در فازهای مختلف فعالیت های ساختمانی باشد ضروری به نظر می رسد.
در این مطالعه ضمن معرفی منابع مختلف انتشار آلاینده های ناپایدار و اهمیت هر کدام، راه های کنترلی لازم در مورد آنها با تاکید بر فعالیت های ساختمانی مورد بحث قرار گرفته است.