سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اسماعیل ملک اخلاق – عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
مارال ظفرالهیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – دانشگاه گیلان
مهدی سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – دانشگاه گیلان

چکیده:

اجزای اصلی موفقیت مدیریت دانش، استراتژی، فرهنگ، تکنولوژی، سازمان و افراد هستند. دانش و استراتژی هر دو مفاهیمی پویا و چندجانبه هستند. امروزه دانش قدرت است و مدیریت دانش به عنوان یک استراتژی برای بهبود رقابت پذیری سازمان ایجاد شده است. برای اینکه یک سازمان ارتباط بین استراتژی و دانش خود را توصیف کند، در ابتدا باید نقشه استراتژیک خود را طرح کند، دانش مورد نیاز برای اجرای استراتژی مفروض را تدوین کند و آن را با دانش واقعی مقایسه کند، لذا کاستی های دانش استراتژیکخود را فاش می کند. یک استراتژی KM فرایند جمع آوری ، تدوین و انتقال دانش صریح و تلویحی درون یک سازمان، کسب اطلاعات صحیح برای افراد شایسته، در مکان و زمان مناسب می ابشد. برنامه ریزی استراتژیک با یک گرایش تصمیم گیری دنبال شده است: "آنچه که باید انجام دهیم". در این رویکرد فعالیت ها رویه ای که بر مبنای دانش ایجاد شده است را دنبال می کنند.