سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرشید پژوم شریعتی – پردیس دانشکده های فنی-دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
مرجان تمیزبختیاری – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا مهرنیا – پردیس دانشکده های فنی-دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
عباس نادری فر – پردیس دانشکده های فنی-دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

چکیده:

در سالهای اخیر روشهای جدیدی جهت جداسازی مواد آلاینده از پالایشگاهها، گازها و پسابهای ناشی از مخازن و چاههای نفتی مورد توجه قرار گرفته اند . در این مقاله به دو رویکرد جدید جهت حذف آلاینده ها نفتی از پسابهای مخارن هیدروکربنی و گازهای خروجی از چاههای نفت، پالایشگاهها پرداخته شده است . جداسازی ذرات معلق نفتی با روش شناورسازی به کمک منعقدکننده های پلی الکترولیتی و تصفیه پسابهای نفتی به کمک بیوراکتورهای غشایی را می توان به عنوان روشهایی نام برد که امروزه در کشورهای صنعتی دنیا جهت حذف آلاینده ها از پسابهاینفتی مورد استفاده قرار می گیرند . این روشها جهت کاهش بار آلودگی مواد آلی و غیر آلی گازهای خروجی و پسابهای ناشی از مخازن و چاههای نفتی هر کدام دارای مزایایی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته شده است و در انتها یک سیستم جداسازی مواد نفتی به کمک ترکیب این دو فرآیند: شناورسازی و تکنولوژی غشایی ارائه گردیده است.