سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رحیم عالی – عضو هیئت علمی دانشکده دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
فاضل محمدی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

یکی از اساسی ترین اقدامات در جهت گیریهای توسعه کشور، تدوین چشم انداز بیست ساله کشور می باشد. این چشم انداز راهبردهای کلان در راستای توسعه هماهنگ و پر شتاب ابعاد مختلف جامعه جهت میل به جامعه ای پیشرفته در سطح منطقه ترسیم کرده است. یکی از پارامترهای مطرح شده در این چشم انداز با قید به محیط زیست مطلوب می باش. از میان زائدات تولیدی مختلف که از طرق مختلف سلامت محیط زیست کشورمان را تهدید میکنند. مواد زائد جامعه در وضعیت بحرانی قرار دارند و علی رغم توسعه سریع و مدرن این عرصه در دنیا، این عرصه در کشورمان در پله های ابتدائی قرار دارد و میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شکاف عمیقی وجود دارد. این وضعیت در روند چشم انداز بیست ساله قابل قبول نیست و باید تدابیر متناسب و پر شتاب در این عرصه جهت نیل به وضعیت مطلوب اتخاذ شود . با توجه به اینکه فرآیند مدیریت زائدات جامعه در کشور یک مقوله چند وجهی است و جهت رسیدن به نقطه ای قابل قبول در این عرصه باید چالشها و درگیریهای کند کننده و همچنین پتانسیل های شتاب دهنده و فرصتها (چشم اندازها) رامورد بررسی قرار داد و سپس به تدوین برنامه های عملی اقدام کرد. در این نوشتار در راستای تحقق چنین هدفی چاشها و چشم اندازها در قالب موارد زیر بررسی شده اند. الف) چالشها در عرصه مدیریت زائدات جامعه در کشور ۱٫ نگرش منفی ۲٫ ضعف پژوهشی ۳٫انگیزه ضعیف NGO ها ۴٫ کمبود اعتبارات ۵٫ آگاهی پایین و اجرائی ب) چشم اندازها در عرصه مدیریت زائدات جامعه در کشور ۱٫ ایجاد تغییرات در نگرش (نکات کاربردی) ۲٫ راههای تقویت پژوهش ۳٫ راههای تقویت NGO ها ۴٫ تامین اعتبارات ۵٫ بهینه سازی بازیافت