سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی صالحی – دانشگاه بجنورد، گروه مهندسی صنایع
محسن صادق عمل نیک – دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، گروه مهندسی صنایع

چکیده:

فرآیند انتقال تکنولوژی در هر مرحله از قبیل انتخاب پروژه انتقال تکنولوژی، انتخاب دهنده، انتخاب گیرنده و انتخاب روش انتقال تکنولوژی، نیازمند تصمیم‌گیری است. در هر پروژه انتقال تکنولوژی برای گیرنده تکنولوژی بعد از شناخت تکنولوژی، تعیین خط‌مشی‌ها و عرضه‌کننده مناسب انتقال تکنولوژی، دارای اهمیت بسیار است. این مقاله رویکردی را برای تعیین خط‌مشی‌ها و عرضه‌کننده مناسب انتقال تکنولوژی، با استفاده از روشهای آماری و مدلهای تصمیم‌گیری چند شاخصه ارائه می‌دهد. بعد از مطالعه ادبیات موضوع، با توجه به ارکان انتقال تکنولوژی، پرسشنامه ای تهیه شد، تا با استفاده از نظرات خبرگان موضوع، شاخصهای مطرح برای هر رکن انتقال تکنولوژی، شناسایی و امتیاز دهی گردد. سپس با استفاده از روشهای آماری، اهمیت و رابطه شاخصها بررسی شد. در نهایت با داشتن اهمیت و رابطه شاخصها، خط‌مشی‌های مناسب تعیین گردید. علاوه بر آن با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه، عرضه‌کننده مناسب انتقال تکنولوژی معین شد. مدل برای پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور به کار گرفته شد