سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم محمودی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی و محیط زیست و اعضای باشگاه پژوهشگران
لیلا طاهری آزاد – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی و محیط زیست و اعضای باشگاه پژوهشگران

چکیده:

نظر به اهمیت بخش کشاورزی به عنوان مهمترین بخش اقتصادی و محور برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور توسعه این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. توسعه روستایی به طور کلی به معنای تغییر شکل تدریجی نه تنها در روش های تولیدی و سازمان ها و موسسات اقتصادی است بلکه تغییر در زیر بناهای اجتماعی و سیاسی و همچنین تغییر شکل روابط انسانی و موقعیت های افراد روستایی می باشد که نتیجه آن افزایش رضایت مندی اقتصادی و غیر اقتصادی مردم روستایی است. در آستانه هزاره سوم پیچیدگی تحولات و متغیرهای انسانی و غیر منتظره بودن عوامل محیطی و اقتصاد جهانی تاثیرگذار بر فعالیت های کشاورزی از یکسو و اهمیت راهبردی امنیت غذایی و مقابله با فقر از سوی دیگر ، «توسعه کشاورزی» را با چالش های عمیق و گسترده ای رو به رو کرده است. در این راستا نوآوری های فن شناختی در عرصه اطلاعات می بایست به کار گرفته شوند تا بتوانند در این عرصه ها نیز اثربخشی و کارایی مطلوبی داشته باشند. در این راستا چنین به نظر می رسد که توسعه بخش کشاورزی، وابسته به توسعه نظام دانش و اطلاعات مربوط به این بخش بوده و از سوی دیگر کیفیت و کمیت جریان دانش و اطلاعات، شاخص اصلی توسعه نظام مذکور است. به این ترتیب به نظر می رسد که فن آوری های اطلاعات و ارتباطات می توانند با توجه به ویژگی های متمایز کننده خود در توسعه این نظام نقش اساسی داشته باشند. فناوری اطلاعات و ارتباطات با در اختیار گذاشتن اطلاعات لازم در خصوص مراحل تولید و فرایندهای پس از تولید محصولات کشاورزی، توسعه همه جانبه کشاورزی را در جهت داده تسهیل می نماید. در حقیقت فن آوری اطلاعات به عنوان موتور محرکی تلقی می شود که ضمن به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی، رشد و پویایی اقتصاد جامعه و ایجاد نوع جدیدی از اقتصاد دانش محور را سبب شده است.هدف اصلی این مقاله بررسی و ارزیابی نقش و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حرکت به سوی توسعه روستایی و ارتقاء بهره وری بخش کشاورزی می باشد. در این مطالعه همچنین به لزوم توجه به گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاها، شاخص های لازم برای کشاورزی مدرن با تکیه بر فناوری اطلاعات و ارتباطات چالش های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهای ایران و … پرداخته شده است. در تهیه این مقاله از روش مطالعه کتابخانه ای و مطالعه اسناد و مدارک علمی و جستجوی رایانه ای استفاده شده است.