سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بابک اسماعیلزاده حکیمی – مرکز توسعه فناوری نیرو ایران
شهرام اردبیلی – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

برنامه ریزی های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مانند سایر پدیده ها دارای ماهیتی احتمالاتی می باشند . احتمال موفقیت این برنامه ها و خطرپذیری مترتب بر آنها پارامترهایی هستند که جهت کنترل و اصلاح جزئیات و روند برنامه ریزی ها مورد نیاز می باشند . احتمال موفقیت هر برنامه ریزی بستگی مستقیم با عملکرد زیر ساخت ها و میزان قابلیت اعتماد آنها در طول دوره برنامه دارد . بنابراین تعامل تنگاتنگی میان روند برنامه ریزی و احتمال موفقیت آن و میزان ایمنی شریان های حیاتی و زیرساخت ها وجود دارد و بدون یک نظام ایمنی مشخص که در روند رشد برنامه ریزی به تدریج توسعه یافته، اصلاح گردیده و تحت نظارت قرار گیرد، روند توسعه برنامه ریزی ها ماهیتی تصادفی و وابسته به شانس پیدا می کنند . دستورالعمل ارزیابی لرزه ای شبکه برق با رویکردی معطوف به نیاز به یک نظام ایمنی مدون در مرکز توسعه فن آوری نیرو و براساس روش های احتمالاتی با ملاحظه کاستی های موجود در نظام اطلاعاتی و آماری کشور توسعه یافته است . درمقالهحاضر ارکان و ساختار دستورالعمل فوق با رویکردی به روشهای توسعه نظام ایمنی و نظام پایش ایمنی چون شبکه باور و شبکه بایسی توضیح داده شده است .