سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آرش احسانی – دانشجوی دکترای مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس شرکت مدیریت شب
علی محمد رنجبر – استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و رئیس پژوهشگاه نیرو
محمود فتوحی فیروزآباد – دانشیار و رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
شهرام چهل گردی سامانی – معاون راهبری شرکت مدیریت شبکه برق ایران

چکیده:

طی سال های اخیر، تحولات مهمی در بخش عرضه انرژی الکتریکی رخ داده که از آنها تحت عنوان کلی «تجدید ساختار صنعت برق» یاد می شود. این تحولات دارای ابعاد و آثار گوناگونی بوده اند که یکی از آنها ایجاد محیط رقابتی در عرصه تولید و تامین برق می باشد. اکنون مشخص شده که تجدید ساخاتر صنعت برق به طرق گوناگون، کیفیت و پایایی تامین برق مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار می دهد و از این رو، مدیریت این دو مقوله را با چالش های جدیدی مواجه می سازد. این در حالی است که هنوز مفهوم کیفیت در صنعت برق به عنوان یکی از موضوعات ابهام برانگیز مطرح است. بر این اساس، مقاله حاضر در پی آن است که ضمن کنکاش در خصوص مفاهیم، معیارها و شاخص های گوناگون مرتبط با مقوله کیفیت جامع برق، تحولات جدید صنعت برق و آثار آنها را بر کیفیت و پایایی سیستم های انرژی الکتریکی مورد مطالعه قرار دهد.