سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد ایزدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
علی موقر – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله ضمن توصیف مساله وارسی الگو در اعتبار سنجی سیستم های کامپیوتری، منطق زمانی نقطه ثابت یا حساب Mu ارائه شده، نحوه توصیف ویژگیهای سیستم در آن بررسی و الگوریتمهای مختلف درستی یابی ویژگیهای توصیف شده در حساب Mu دسته بندی و برخی از آنها بیان می شوند و از نظر مرتبه پیچیدگی بررسی می شوند . پیشنهاد مشخص این مقاله استفاده از روش مشخص سازی فرمولهای حساب Mu توسط خودکاره های بازگشتی مرتبه اول که به عنوان توسیع نظریه خودکاره های بوچی و رابین ارایه شده اند و سپس حل مساله وارسی الگو در ارتباط میان خودکاره توصیف کننده ویژگی لازم سیستم و مدل کریپکیایی سیستم است .