سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید مسلم علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشگر
مهدی نجفی سیاهرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشگر
محسن صادق پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکو

چکیده:

بدون تردید حاکمیت سازمانی اساسی ترین و گسترده ترین مبحث سازمانی است که با افزایش پویایی و در هم تنیدگی نیروهای محیط سازمان ضرورت توجه به آن بیش از پیش احساس می گردد. سازمان ها در طول چرخه عمر خود مراحلی استراتژیک را طی می کنند که بدنه حاکمیت سازمان ناگزیر از انعطاف پذیری در رویارویی با آنهاست. از این رو هیات مدیرع ها می بایست با شناسایی و تلفیق تئوریهای متناسب حاکمیت سازمانی با هر مرحله از عمر سازمان نقشهایی کارآمد را در هر مرحله گذار ایفا نمایند. بدیهی است توفیق سازمان در واکنش به پویایی های استراتژیک بسته به میزان تناسب میان نقشهای حاکمیت با پیزگی های مراحل گذار، حاصل می گردد. از این رو با افزایش تناسب در تعامل میان نقشهای حاکمیت و چرخه عمر و تقابل آن با پویایی های استراتژیک، سازمان ها و خصوصا هیات مدیره های آنان می توانند با کسب مزیت رقابتی در این حوزه، موفقیت سازمانی را به ارمغان آورند. این مقاله تلاش می کند با ارائه مدلی مفهومی در ارتباط با پویایی های استراتژیک و چرخه عمر سازمان با تبیین تئوریهای برجسته حاکمیت سازمانی و واکاوی آنها در ارتباط با پویایی های استراتژیک، نقشهای حاکمیت در هر مرحله گذار را تعیین نماید.