سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن شریفی – دانشکده مهندس یکامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
منا شریف نژاد – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
منصوره غیاث آبادی فراهانی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

تجمع در شبکه های حسگر به عنوان ابزاری برای کاهش داده ها مورد نظر است رویکرد جدید ما درباره تجمع داده ها در شبکه های حسگر مبتنی بر پرس و جوهایی چون MAX,MIN,AVG,SUM,COUNT می باشد دراین مقاله تکنیک جدیدی با استفاده از روش صریح برای بهود قابلیت اطمینان از صحت پاسخ تجمع داده ها ارایه میدهیم بطوریکه با استفاده از آن سعی می کنیم خطاهای ارتباطی که منجر به خطاهای محاسباتی می شوند را کشف کنیم و از طریق طرحهای مسیریابی بدون خطا به پاسخهای مطمئن و صحیح دست یابیم این رویکرددر مقایسه با روشهای ضمنی که تاکنون درمدلهایی چون TAG,Synopsisdiffusion مطرح شده از لحاظ قدرت کشف خطا از قابلیت اطمینان بالاتری برخوردار است که این منجر به تحویل پاسخی صحیح تر به کاربر می شود.