سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید محسن علامه – دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده:

مورخین تغییر یک پارادایم اجتماعی را به عنوان تغییری بنیادین که ناشی از تلافی همزمان عوامل بسیاری است، تعریف می کنند. ما هم اینک دقیقا در چنین نقطه ای واقع شده ایم. انقلاب اطلاعات به نسبت انقلاب صنعتی تاثیرات به مراتب شگرف تری را بر جای نهاده است. تکنولوژی اطلاعات یکی از عوامل کلیدی تعیین کننده سرعت تغییر در انجام کارها در سازمان می باشد. تکنولوژی باعث تغییر ابزارهایی شده است که افراد آن را در حل مسائلی که ناگزیر از حل آن هستند مورد استفاده قرار می دهند. در نتیجه وظیفه مدیران سازمانها پیچیده تر شده و تغییر مداوم هسته اصلی آن را شکل می دهد. از آنجا که شناخت تاثیر رویکرد ذهنی ما بر چگونگی تجزیه و تحلیل و تفسیر مسائل امری ضروری محسوب می شود، لذا به هنگام برخورد ما با تغییراتی که در تکنولوژی بوجود می آید) خواه این تغییرات در قالب مسائل مختلفی که ناگزیر از حل آن هستیم باشد، خواه به شکل ایجاد رابطه با افراد جدید باشد و خواه به صورت روش های جدید کاری جلوه گر شود) درک ما از رویکرد ذهنی کلی یا ذهنیت خودمان ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود. در حقیقت چالشی که فراروی مدیران بسیاری از سازمانها قرار خواهد داشت پیش از آنکه تغییر هماهنگ با سرعت پیشرفت های تکنولوژیک باشد، تغییر چارچوب های ذهنی یا ذهنیت های خود می باشد.