سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید رئیسی دهکردی – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند صوتی و گفتاری، دانشکده مهندسی کامپیوتر و ف
محمدمهدی همایونپور – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند صوتی و گفتاری، دانشکده مهندسی کامپیوتر و ف
جهانشاه کبودیان – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند صوتی و گفتاری، دانشکده مهندسی کامپیوتر و ف

چکیده:

در این مقاله رویکرد جدیدی به سیستمهای تصدیق هویت ارایه شده است. سیستم پیشنهادی شامل دو زیر سیستم تصدیف هویت گوینده یا SV و تصدیق محتوای کلامی گفتار یا VIV می باشد. نحوه عملکرد سیستم بدین صورت است که کاربر تنهامجاز به بیان عبارتهایی می باشد که توسط سیستم به وی اعلام می شود. در نتیجه دنباله زیر کلمات گویش برای سیستم مشخص و برای کاربر نامشخص می باشد. وظیفه این سیستم تصدیق گوینده، تعیین میزان شباعت گوینده با مدل گفتاری ادعا شده توسط کاربر استدرحالیکه وظیفه زیر سیستم تصدیق محتوای کلامی گفتار تعیین میزان تطابق سیگنال گفتار گوینده با گویش مد نظر سیستم می باشد. کاربر به کمک ترکیب امتیازات حاصل از دو زیر سیستم SV و VIV تایید یا رد میگردد. پیاد ه سازی سیستم نشا ن دهنده افزایش راندمانسیستم تصدیق هویت از ۹۶/۸۳% به ۹۷/۲۸% در بهترین حالت میباشد. بزرگترین مزیت سیستم پیشنهادی مقاومت در برابر گویندگان غیر مجازی می باشد که عبارت مد نظر سیستم را درست بیان نمی کنند.