سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

گوهر وحدتی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی یعقوبی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سمیه پور کیانی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم ژنتیک وفقی بهبود یافته، برای حلمسئله فروشنده دوره گرد (TSP) پیشنهاد شده است. الگوریتم ژنتیک پیشنهادی، با بکارگیری تابع سیگموئید بهبود یافته برای الگوریتم ژنتیک وفقی به همراهدو عملگر جدید اکتشافی ادغام و جهش، بدست آمده است. در الگوریتم ژنتیک وفقی بهبود یافته برای مسئله فروشنده دوره گرد، برازندگی الگوریتم، مسافت طی شده، در نظرگرفته شده است . در این الگوریتم، احتمال جهش و ادغام، به صورت وفقی و غیر خطی با مسافت طی شده، تنظیم شده است که می تواند از مشکلاتی از قبیل همگرایی زودرس، همگرایی کند و همگرایی با پای داری کم جلوگیری کند. نتایج آزمایشات نشان می دهند که الگوریتم ژنتیک پیشنهادی به آسانی در بهینه های محلی قرار نمی گیرد و از طرفی از سرعت خوبی در همگرایی به جواب جامع برخوردار است . علاوه بر این، پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی، از پیچیدگی برخوردار نمی باشد.