سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصیب ناصری – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه ، دانشگاه رازی کرمانشاه، کر
محمدوحید تکوک – دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه

چکیده:

در مقاله حاضر محاسبه صریحی از انرژی نقطه صفردر حضور شرایط مرزی ویا به عبارتی اثر کازیمیر به عنوان نتیجه ای مستقیم از اثرات مکانیک کوانتومی با استفاده از روش جدید کوانتش میدان ( کوانتش در فضای کرین ) ارائه شده است . وبه وضوح دیده شده است که ظهور حالتهای با احتمال منفی در عملگر میدان که هیچ اندر کنشی با حالتهای فیزیکی ودر کل با شرایط فیزیکی ندارند به باز بهنجارش خود بخودی نظریه می انجامد