سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
عباس رفیعی جزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول ، ایران

چکیده:
در یک قرن اخیر همواره خلاقیت و نوآوری به عنوان عنصر کلیدی و محرک اصلی پویایی سازمان ها محسوب شده و تلاش اکثرسازمان ها برای توسعه خلاقیت و نوآوری در جهت دستیابی به اهداف سازمانی بوده است. اما آیا همه مدیران توانسته اند خلاقیتو نوآوری را در عمل و به طور مستمر در سازمان های خود نهادینه کنند؟ پاسخ روشن است، خیر. لذا هدف مقاله حاضر مطالعه و بررسی دقیق موانع بر سر راه توسعه خلاقیت و نوآوری سازمان ها در یک قرن اخیر می باشد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و فیش برداری بوده و حاصل این مطالعه ضمن اینکه راباه بین این موانع و عدم توسعه خلاقیت و نوآوری را در سازمان ها به خوبی مشخص می کند، به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای مقابله با این موانع در سازمان ها می پردازد