سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کیومرث احمدی – دکترای مدیریت دولتی گرایش سیاست گذاری،دانشگاه آزاد سنندج،دانشکده علوم انسانی
هیرش سلطان پناه – دکترای صنایع ، دانشگاه آزاد سنندج، مرکز رشد
نوید نوزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

در این پژوهش سعی برآن می شود که سناریو های احتمالی مسکن شهرستان ارومیه در افق زمانی ۲۰ سال آینده مشخص و آینده های محتمل، ممکن و مطلوب آن شناسایی گردد. جهت گردآوری داده های مورد نیاز از روش دلفی متخصصین جهت مشخص کردن عوامل اصلی و از ابزار پرسشنامه بهره گرفته می شود. فرایند ساخت سناریو ها در دو مرحله بوده که در یک مرحله به کمک نرم فزار سناریو ویزارد به خلق سبد سناریوها اقدام نموده ایم و در مرحله ی بعد به ایجاد سناریوهای چهارگانه ی محتمل بر اساس میزان تاثیر دو فاکتور مهم تاثیرگذار که از میان سایر فاکتور های کلیدی حائز اهمیت انتخاب شده است، پرداخته ایم که نتایج اولیه داده های ماتریس تاثیرات متقاطع حاکی از ۶۲ سناریوی امکان پذیر با ترکیب های متفاوتی از وضعیت های محتمل در شهرستان ارومیه را دارند و بر اساس این تحلیل های صورت گرفته ۷ سناریو قوی و محتمل و ۵۵ سناریو با احتمال ضعیف هستند.